Ereduak Eta Ordutegiak

2013-14 ikasturtean 1. zikloan ikasleak bost talde desberdinetan banatzen dira: bat D eredukoa da, gainontzeko besteak B-koak direlarik. Gainera, 2.mailan PREE (Proyecto de refuerzo educativo específico) izeneko beste talde bat daukagu.

Hona hemen 2. zikloko bi mailetan aurten eskaintzen dugun eredu banaketa: talde bat A eredukoa da (bakarrik 4. mailan), beste bat D-koa eta besteak (hiru talde 4. mailan eta lau talde 3. mailan) B eredukoak dira. Gainera dibertsifikazio kurrikularreko bi talde daude: bata hirugarren mailan eta bestea laugarrenean, biak bi urtetakoak izanik.

Jarraian asteroko ordutegia daukazue:

Mañana / Goizean Tarde / Arratsaldean
Entrada Sarrera Salida Irteera Entrada Sarrera Salida Irteera
Lunes, martes y jueves

Astelehen, astearte eta ostegunetan

8:30 13:15 15:30 17:15
Miércoles y Viernes

Asteazken eta ostiraletan

8:30 14:10 No hay clase

Ez dago klaserik

Durante el presente curso 2013-14 los alumnos de cada uno de los dos cursos del primer ciclo de ESO están distribuidos en cinco grupos: uno es de modelo D y los otros cuatro lo son de modelo B; además, en 2ºESO existe un grupo de PREE (Proyecto de Refuerzo Educativo Específico)

La distribución de grupos de alumnos por modelos lingüísticos en el 2º ciclo es el siguiente: un grupo de modelo A (sólo en 4ºESO), otro de modelo D y los restantes (tres en 4ºESO y cuatro grupos en 3ºESO) son de modelo B. Además contamos en 3ºESO y 4ºESO con sendos grupos de Diversificación Curricular de dos años.

Más arriba explicamos nuestro horario en una tabla.

×