Arreta Pertsonalizatua

Hezitzaile gisa dugun eginkizuna liburu nagusi batzuetan adierazitako jesuiten filosofian oinarritzen da, eta horietako bat Pedagogia Ignaciana (pedagogia ignaziarra) da. Dokumentu baliotsu horretan, gure ikasleen prestakuntzan jarduteko moduak adierazten dira, eta zenbait hau bezain zehatzak dira:

Era berean, arreta pertsonala eta gizabanakoarekiko kezka jesuiten hezkuntzaren ezaugarriak dira, eta irakasleak ikasleen bizitzako ahalik eta gehiena eta behar adina ezagutzea dakar. Pedagogia ignaziarraren abiapuntu gisa, giza esperientzia ez da ezerezetik abiatzen; irakatsi eta ikasten den testuinguru zehatzaren inguruan ahalik eta gehiena ezagutu behar dugu. Beraz, irakasleok ikaslearen mundua ulertu behar dugu, mundu horretan eta ikaslearengan onerako edo gaizkirako eragina duten moduak barne hartuz: familia, lagunak, kideak, gazteen azpikultura eta ohiturak, presio sozialak, eskolako bizimodua, politika, ekonomia, erlijioa, komunikabideak, artea, musika eta bestelako errealitateak.

Testuan “arreta pertsonala” ageri denean, ikas-irakaskuntzako prozesu osoari aplika dakiokeen esaldia da, eta Konpainiako ikastetxeentzat apustu horrek zer-nolako garrantzia duen adierazten da jarraian. Ondoren, “irakasleak ikasleen bizitzako ahalik eta gehiena eta behar adina ezagutzea dakar” adierazten da, hau da, hezitzaileok gure ikasleen bizitzako alderdietan esku hartu behar dugu eta ez arlo akademikoan soil-soilik.
Aipatutako helburua, praktikan, ikastetxe honetako Identitatearen Ezaugarrietako bat da, hots, ikasle eta hezitzailearen arteko harremana, irakasle edota tutore gisako bi modalitateak kontuan hartuta:

  • Jesuiten ikastetxeetan betidanik “laguntzaile” moduko eginkizuna egon izan da izen ezberdinen arabera, eta, egun, tutorea izan ohi da. Ikasleengana hurbildu, bulegora deitu edo pasilloetan haiekin biltzen da, ikasketei edo bizitzari buruz hitz egiteko. Gazteen askatasuna errespetatuz, oro har, tutorearen eta tutoretzapekoaren arteko harremana egiten da, ikasturtetik haratago doana.
    Tutoreak arreta ikaslearengan ipintzen du, eta pertsona bezalako hazkuntza lantzen du, alderdi akademiko, familiar edota sozialen inguruan modu kritikoan hausnartzeko, besteak beste. Era berean, tutorea arduratzen da bere gelako senideekin harremanak izateaz, eta ikasleak ordezten ditu ebaluazio-bileretan.
  • Goian aipatutako tutorearen eginkizunak eta irakasle gehienak mailaren batean tutore izateak hurbiltasunezko kultura izatea dakar irakasleen eta ikasleen artean. Horrek eskolan gure ikasleak modu pertsonalean artatzeko esparrua zabaltzen du: irakasleak primeran daki norekin ari den lanean eta ikasleak ezagutzen du beste jarduera batzuetarako eta beste alderdi batzuetan hurbiltzen zaiona.

Bestalde, ikastetxeak eboluzionatu egin du Jainkoari eta gizarteari esker, ikaskuntzako arazoren bat duten ikasleei laguntzen.

Aspaldi, ikastetxean psikologiako profesional bat izaten zen, orientazio akademikoan eta arazoren bat sortzean laguntzeko ardura zuena. Gaur egun, Aniztasunaren Arretarako eta Orientaziorako Saila daukagu, eta zazpi profesionalek osatzen dute denbora osoan.

Sortutako arazoak sail horretara bideratzen dira, afektuzkoak, ikaskuntzakoak, harremanetakoak eta abar direla ere, eta bertan hartzen dira beharrezko neurriak. Edozelan ere, “esku-hartzeak” gela barruan egiten dira, hau da, eskola inklusiboaren alde egiten dugu eta ikasleei beren inguruan eta bertatik atera gabe laguntzen diegu.

×