Misioa, Ikuspegia, Baloreak

Misioa

Jesusen Lagundiko ikastetxe bat da gurea, Bilbon kokatua eta Eusko Jaurlaritzarekin itundua. Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa eskaintzen ditugu.

Kristautasunean eta ignaziotar pedagogian oinarrituz, pertsona kontziente, trebe, errukitsu eta konprometitu gisa hazten laguntzen diegu gure ikasleei, beren bizi-proiektua garatu ahal izan dezaten eta gizarte adiskidetu eta zuzenaren alde lan egin dezaten.

 Ikuspegia

2022rako, bultzada esanguratsua eman nahi diogu jada hasita daukagun berrikuntzaren bideari, eta hezkuntza-etapa guztiak modu sinergiko eta aberasgarrian integratu nahi ditugu.

Bereizgarri ditugun funtsezko bi balioren aldeko apustua egiten jarraitu nahi dugu: arreta pertsonalizatuaren eta espiritualtasunaren alde, hain zuzen ere.

…Eta denon artean egin nahi dugu hori, ekimenak aurkeztuz, elkarri lagunduz, bidean ikasiz eta senidetasunezko babes-giroa sortuz.

 Baloreak

  • Pertsona: elkar zaintzea eta elkarri laguntzea, entzunez, enpatiaz jokatuz, pertsona oro aintzatetsiz eta aurreiritziak gaindituz.
  • Konpromisoa: inplikatzea, erantzukizunak gure gain hartzeko eta gure gaitasun guztiak baliatzeko.
  • Ekintzailetza: etorkizunari aurrez aurre begiratzea, aldaketetara molda gaitezen eta erronkak ikaskuntza-iturri gisa har ditzagun.
  • Elkartasuna: pertsonarik zaurgarrienen aldeko sentsibilitatea eta konpromisoa indartzea.
  • Lankidetza: ekimenak besteekin batera garatzea, eta praktikak eta ikaskuntzak partekatzea.
  • Espiritualtasuna: giza sentsibilitatea sakonki lantzea, bizitzan egin beharreko hautaketak sorburua Aitaren Maitasunean duen askatasunean bideratzeko.

 Ildo estrategikoak

1. IE. Ignaziotar nortasuna, espiritualtasuna eta konpromiso soziala garatzea

-Esperientzian oinarrituz, pertsona ororen dimentsio espirituala garatzea, mundua Jesusen ereduaren arabera eraldatzeko.

-Gure ikasleei lagun egitea, dimentsio sozialean sakon dezaten, sen kritikoa landuz, justizian eta ekitatean oinarritutako mundu adiskidetuaren alde arituz.

2.  IE. Berrikuntza sustatzea eta eleaniztasunean aurrera egitea

-Klaustro guztiak adostutako berrikuntza-plan bat izatea, gure ikasleen motibazioa eta ikaskuntza hobetuko dituen hezkuntza-praktikan gauzatuko dena.

-Gure ikasleak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez aise moldatzeko eta adierazteko gai izan daitezen lortzea.

 3. IE. Hezkuntzaren pertsonalizazioan aurrera egitea

-Aniztasunak ikastetxe-bizitzako arlo guztietan (akademikoa, tutoriala, pastorala eta eskolaz kanpokoa) planteatzen dizkigun behar guztiei erantzuna ematea.

 4. IE. Ikastetxea berrantolatzea eta lidergoa sendotzea

-Ikastetxearen antolakuntza erronka berrietara egokitzea eta integrazioa txukun kudeatzea.

 5- IE. Familia, enpresa, sare eta erakundeekiko lankidetza sendotzea

-Familia, enpresa eta gizarteko beste eragile eta erakundeekiko lankidetza sustatzea, gure ikasleen erabateko garapena bultzatzeko.

×